[Zavrieť]

Pусский Detusch English slovensky
menu
[Kliknite]   


Vážení hostia!

Vitajte na novej web-stránke ubytovacieho zariadenia PENSION UHLISKO.

Penzión je situovaný v tichom prostredí, asi 15 minút peši od centra Banskej Bystrice, 5 minút od hlavnej autobusovej stanice a 10 minút od železničnej stanice.

Parkovanie pri penzióne je bezplatné.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme, kontaktovať nás môžete ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v kontaktoch.

Ubytovanie

Poskytujeme pohodlné ubytovanie v 8 dvojposteľových izbách a v 1 apartmáne.

Každá izba je vybavená kúpeľňou s vaňou resp. sprchovacím kútom, WC a LCD televízorom

V rámci penziónu je dostupné pripojenie WiFi.

Apartmán má priestrannú kúpeľňu s hydromasážnou vaňou.

Raňajky podávame v jedálni penziónu s kapacitou 20 miest.

Okolie

Kam na výlet v okolí Banskej Bystrice?

ParkSnow donovaly   Ski králiky   múzeum snp
špania dolina   Plaváreň Štiavničky


Viac info nájdete aj na stránke: visitbb.sk


Cenník

Dvojposteľová izba 49 €
Prístelka 10 €
Apartmán 75 €
Daň za ubytovanie (Na osobu)           1   €
Raňajky 5   €
Pes 5   €

Galéria

[Zväčšiť zobrazenie]

Náš zrekonštuovaný penzión sa nachádza uprostred sídliska Uhlisko v Banskej Bystrici.

Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom spoločnosti UHLISKO s.r.o., Lesná 3, 974 01 Banská Bystrica (ďalej: Webové sídlo).

Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je spoločnosť UHLISKO s.r.o., Lesná 3, 974 01 Banská Bystrica zapísaný v obchodnom registri, ktorému bolo pridelené číslo DIČ: 2023472253 IČ DPH: SK2023472253 (ďalej: Prevádzkovateľ)

V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných postupov a odporúčaní, v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pochybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES

Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb, a predovšetkým garantuje, že osobné údaje: sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito účelmi; sa spracúvajú v súlade s legislatívou; sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané; sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla len za účelom: poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára; prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií; realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa; realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.

Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona, a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii objednanej služby.

Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.

Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie, alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.

Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu pred jeho vzatím späť.

Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese pension@uhlisko.sk z emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.

Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom: ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch; hromadením súborov cookie.

Počas návštevy stránky www.pensionbb.sk je používateľ informovaný o použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, to znamená, že súhlasí s použitím súborov cookie.

Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.

Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými odporúčame sa zoznámiť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.

Kontakt

Adresa:

Uhlisko, s.r.o.
Lesná 3
974 01 Banská Bystrica, Slovensko

IČO: 46608583

DIČ: 2023472253

Telefón: 048 411 5505 (zo Slovenska), 00421 48 411 5505 (zo zahraničia)

Mobil: 0902 472 374 (zo Slovenska), 00421 902 472 374 (zo zahraničia)

E-mail: pension@uhlisko.sk


Ďalšie informácie:

QR-Kód:QR - kód

GPS súradnice: 48°43'56.36"N - 19°9'28.64"E

 Created by TooMeeNoo ©2019 Všetky práva vyhradené

počítadlo.abz.cz